Suomeksi   |   Eesti   |   In English

blank

Sappihapot

Primaariset sappihapot (kolihappo ja kenodeoksikolihappo) muodostuvat maksassa etupäässä kolesterolista, konjugoituvat glysiinin ja tauriinin kanssa ja kulkeutuvat sappiteitä pitkin sappirakkoon, jossa ne väkevöidään ja varastoidaan. Suolistossa primaariset sappihapot metaboloituvat ruuansulatuskanavan bakteerien vaikutuksesta sekundaarisiksi sappihapoiksi (deoksikolihappo ja litokolihappo).

Syömisen yhteydessä sappirakko supistuu useiden neurohormonaalisten ja hormonaalisten tekijöiden vaikutuksesta, jolloin sappihappoja erittyy suoleen edesauttamaan rasvojen hajoamista ja imeytymistä. Valtaosa (90-99%) sappihapoista reabsorboituu ohutsuolessa (ileumissa) aktiivisen kuljetusmekanismin avulla. Maksa ottaa sappihapot nopeasti takaisin porttilaskimosta ja erittää ne uudelleen sappeen (enterohepaattinen kierto). Syömisen seurauksena sappihappovarasto joutuu 3-5 kertaa enterohepaattiseen kiertoon. Maksan toimiessa normaalisti verenkierrossa on 12 tunnin kuluttua syömisestä jäljellä pieni määrä (<6 µmol/l) sappihappoja.

Enterohepaattisen kierron monet eri vaiheet vaikuttavat sappihappojen määrään. Tasoa alentaa heikentynyt imeytyminen ohutsuolesta ja sitä korottaa maksan heikentynyt vastaanotto, varastointi ja eritys sekä maksan huonontunut perfuusio.

Enterohepaattisesta sappihappokierrosta saadaan paras kuva määrittämällä sappihappopitoisuus kahden tunnin kuluttua syömisestä. Maksan toimintahäiriöiden yhteydessä (kolestaasi, portosysteemin shuntti, maksakirroosi) eläimillä tavataan huomattavasti kohonneita arvoja. Huomattavaa on, että esim. pitkälle edenneessä kirroosissa ALAT -arvo voi olla täysin normaali.

Seerumin sappihappomääritys on osoittautunut käyttökelpoiseksi, herkäksi ja spesifiseksi maksan toiminnan kuvaajaksi. Paastoarvot parantavat muiden kliiniskemiallisten määritysten (ALAT,AFOS, Bil., Alb) spesifisyyttä. Sappihappomääritys on herkempi maksakirroosin ja portosysteemin shuntin diagnostiikassa kuin bromsulftaleiinikoe (BSP) ja yhtä herkkä kuin ammoniakkitoleranssitesti. Lopullinen diagnoosi vaatii yleensä maksabiopsian ottoa, mitä suositellaankin aina, kun seerumin sappihappopitoisuus on huomattavasti kohonnut.

Menetelmän vakioimiseksi pitäisi käyttää aina samaa ruokaa, koirilla hyvälaatuista kasvavan pennun ruokaa ja kissoilla c/d -dieettiruokaa.

Oheisessa taulukossa on esitetty koirien viitearvoja paaston sekä erilaisten ruoka-annosten syömisen jälkeen.

Kissojen vastaavat sappihappoarvot ovat hieman matalampia.

Viitearvot koira:

Paaston jälkeen                      < 10 µmol/l
2 tuntia syömisen jälkeen        < 35 µmol/l

Viitearvot kissa:

Paaston jälkeen                      < 8 µmol/l


 

blank
blankblank

IDEXX Laboratories Oy Vetlab  -  Peltokatu 16 C - 33100 TAMPERE  - puh: 010 387 4455  -  fax: (03) 2533 609  - vetlab(at)vetlab.fi
© 2014 Vetlab is an IDEXX Laboratories, Inc. company. All rights reserved. - Trival Oy  |  Terms of Use  |  Privacy Policy

blank