Suomeksi   |   Eesti   |   In English

blank

FIP, Feline Infectious Peritonitis

FIP on muuntuneen coronaviruksen aiheuttama sairaus. Se on onneksi melko harvinainen sairaus, mutta lähes aina fataali. Sitä tavataan eniten alle kaksivuotiailla ja yli 10-vuotiailla. Eniten kissoja sairastuu FIP:in kissaloissa, joissa kissoja kulkee ulkona ja kissoilla on läheiset kontaktit toisiinsa. Virus tarttuu eritteiden kautta, lähinnä hengitysteiden ja ulosteiden välityksellä. FeLV-tartunnan saaneilla kissoilla on suurempi riski sairastua myös FIP:in. FIP-viruksiksi muuntuneet coronaviruskannat voivat lisääntyä makrofageissa ja kulkeutua niiden mukana kaikkialle elimistöön. Kohteessa ne aiheuttavat voimakkaan immuunivälitteisen reaktion seurauksena verisuonitulehduksen eli vaskuliitin. FIP muistuttaa muita kissojen sairauksia, mistä johtuen diagnoosiin pääseminen ei yleensä ole helppoa.

Aiheuttaja

Kissalla tavataan useita eri coronavirus-tyyppejä ja niiden äkäisyys ja kyky aiheuttaa tartuntoja vaihtelevat huomattavasti. Kissan enteerinen coronavirus yleensä aiheuttaa vain lievän, ohimenevän sairauden. Ajoittain nämä coronavirukset voivat mutaatioiden kautta muuntua virulenteiksi FIP-tyypin coronaviruksiksi.

FIPV on suhteellisen säilyvä ympäristössä. Kuivassakin ympäristössä se säilyy pari kuukautta ja ihanteellisissa kosteusolosuhteissa se voi säilyä tartuntakykyisenä useita kuukausia. Desinfektioaineet tehoavat virukseen hyvin.

FIP on yleisin  6-12 kuukauden ikäisillä kissoilla. Keski-ikäisillä kissoilla esiintymistiheys vähenee merkittävästi. Yli 13 -vuotiailla esiintyminen lisääntyy, mahdollisesti heikentyneen soluvälitteisen immuniteetin johdosta.

FIP on immuunikompleksivälitteinen sairaus, jolta kiertävät vasta-aineet eivät pysty eläintä suojaamaan. Kissan omat vasta-aineet päin vastoin pahentavat oireita ja kissa menehtyy sairauteen vasta, kun se on ehtinyt muodostaa vasta-aineita FIPV:a vastaan.

Immuunisuppressiota aiheuttava samanaikainen sairaus, esim. FeLV, voi puhkaista latentin sairauden aktiiviseksi FIP:ksi. Suurienkaan kortisoniannosten ei ole todettu aiheuttavan aktivoitumista. Ero johtuu mahdollisesti siitä, että kortikosteroidit aiheuttavat pääasiassa humoraalisen immuunivasteen vähenemistä, mutta FeLV aiheuttaa soluvälitteisen immuniteetin heikkenemisen.

Diagnoosi

FIP-diagnoosia pitää miettiä kaikkien kissojen kohdalla, joilla tavataan epämääräisiä sairauden oireita, antibiootteihin vastaamatonta kuumetta, verta ulosteissa tai kroonista heikkenemistä. Yleensä oireet kehittyvät hitaasti viikkojen-kuukausien kuluessa. FIP erotellaan kahteen päätyyppiin: effusiiviseen eli kosteaan ja ei-effusiiviseen eli kuivaan. Kosteassa muodossa vatsa- tai rintaonteloon kerääntyy nestettä, joka on tyypiltään viskoosia, runsaasti proteiinia sekä makrofageja ja neutrofiileja sisältävää ei-septistä eksudaattia. Kuivassa muodossa voi muutoksia esiintyä missä tahansa elimessä. Kissanpennuilla voi myös esiintyä akuutti kuolemaan johtava FIP.

Hematologiset löydökset ovat vaihtelevia sairauden vakavuuden mukaan, mutta FIP:in liittyy usein anemiaa. Seerumin proteiinit kohoavat 50 %:lla kosteassa FIP:ssä ja 70 %:lla kuivassa FIP:ssä. Nousu johtuu globuliini-fraktion lisääntymisestä jatkuvan immuunistimuluksen seurauksena.

FIP:n vasta-ainetestaus tehdään usein rutiinisti FeLV- ja FIV-testien yhteydessä. Positiivinen tulos osoittaa, että eläin on saanut coronavirustartunnan joskus aikaisemmin. Testi ei pysty erottelemaan, onko kyseessä FECV vai FIPV. Huomattavan korkea tulos yhdessä oireiden kanssa tukee mahdollista FIP-diagnoosia. Diagnoosia vaikeuttaa se, että sairauden loppuvaiheessa vasta-aineet saattavat hävitä.

PCR -testaus voidaan tehdä verestä, jostakin elimistön nesteestä tai kudoksesta. Läheskään kaikilla FIP:iä sairastavilla kissoilla ei ole viremiaa, eikä siten viruksia verenkierrossa, jolloin negatiivinen testaustulos PCR:llä verinäytteestä ei aina sulje pois mahdollista FIP:iä. Joskus myös FECV voi löytyä verenkierrosta, jolloin saadaan virhe-positiivinen tulos. Usein kuivassa FIP:ssä ainoaksi tavaksi varmistaa sairaus jää biopsian otto vatsaontelon imusolmukkeesta tai muusta elimestä.

Näyte: FIP -vasta-aineet: seerumia 0,5 ml.
            FIP -PCR: 0,5ml aspiroitua effusionestettä; 0,5 ml selkäydinnestettä; 0,5 ml
            EDTA-verta (viremiavaihe), ulostetta (viruksen erittäjät).

 

blank
blankblank

IDEXX Laboratories Oy Vetlab  -  Peltokatu 16 C - 33100 TAMPERE  - puh: 010 387 4455  -  fax: (03) 2533 609  - vetlab(at)vetlab.fi
© 2014 Vetlab is an IDEXX Laboratories, Inc. company. All rights reserved. - Trival Oy  |  Terms of Use  |  Privacy Policy

blank