Suomeksi   |   Eesti   |   In English

blank

B12-vitamiini ja folaatti

Seerumin kobalamiini ja folaatti ovat koiran ja kissan ohutsuolen spesifisiä toimintatestejä. Sairaudet, joissa ruoansulatus on häiriintynyt, luokitellaan joko primaariseksi ruoansulatuksen puutteeksi (maldigestio) tai primaariseksi ravinteiden imeytymishäiriöksi (malabsorptio).

Maldigestion tärkein syy on haiman vajaatoiminta. Malabsorption aiheuttaa yleensä ohutsuolen sairaus. Haiman toiminta pitää kartoittaa ennen kuin näitä tuloksia voidaan tulkita.

Seerumin B12-vitamiini, kobalamiini

Kobalamiini on ravinnon sisältämä vesiliukoinen vitamiini.

Happamassa ympäristössä kobalamiini vapautuu ruoan proteiineista ja sitoutuu kantajaproteiiniin. Duodenumissa haiman entsyymit vapauttavat kobalamiinin ja erityisestä sitojaproteiinista (intrinsic factor) riippuvainen imeytyminen tapahtuu neutraalissa ympäristössä ohutsuolen distaaliosassa.

Seerumin kobalamiinipitoisuus laskee vasta pitkäaikaisen ja vaikean malabsorption seurauksena. Koiralla madaltumisen syynä voi olla ohutsuolen sairaus, haiman vajaatoiminta tai bakteerien ylikasvu ohutsuolen proksimaaliosassa. Kissat näyttävät olevan huomattavasti koiria alttiimpia kehittämään selvästi alentuneita kobalamiinipitoisuuksia EPI:n tai ohutsuolen sairauden yhteydessä. 

Seerumin folaatti

Folaatti on vesiliukoinen vitamiini, jota on myös runsaasti koiran ravinnossa.

Ohutsuolen proksimaaliosassa spesifiset kantajat kuljettavat folaatin limakalvon soluihin. Koiran ohutsuolen distaaliosan kyky absorboida folaattia on vähäinen.

Seerumin folaattipitoisuus laskee vasta vaikean ja pitkäaikaisen imeytymishäiriön seurauksena. Alentunut seerumin folaatti viittaa ohutsuolen proksimaaliosan sairauteen. Eräät lääkeaineet, kuten fenytoiini ja sulfasalatsiini, heikentävät folaatin imeytymistä ihmisillä ja todennäköisesti myös koirilla.

Bakteerien ylikasvun yhteydessä seerumin folaattipitoisuus voi kohota epänormaalin mikrobiflooran folaattisynteesin seurauksena. Ylikasvun täytyy tapahtua proksimaaliosassa, koska distaaliosan muutoksilla ei ole vaikutusta folaatin imeytymiseen.

Haiman vajaatoimintaan liittyy usein bakteerien ylikasvua, joka voi aiheuttaa seerumin folaatin nousua. 

Seerumin kobalamiinin ja folaatin kliininen merkitys

Seerumin kobalamiini- ja folaattipitoisuudet voivat muuttua sekä ohutsuolen että haiman eksokriinisen osan sairauksissa. Tuloksia voidaan arvioida vasta, kun tiedetään haiman toiminnan taso. Seerumin TLI -määritys on käyttökelpoinen, sensitiivinen ja spesifinen testi haiman vajaatoiminnan toteamisessa. Näytteeksi tarvitaan yksi paaston jälkeen otettu seeruminäyte. Suun kautta ja parenteraalisesti annetut vitamiinit vaikuttavat luonnollisesti myös seerumipitoisuuksiin.

Kobalamiini ja folaatti määritetään aina yhdessä. Esimerkiksi molempien vitamiinien pitoisuuksien selvä kohoaminen viittaa usein vitamiinien antamiseen eläimelle. Vastaavassa tilanteessa pelkkä folaattimäärityksen tulos viittaisi bakteerien ylikasvuun.

Molempien vitamiinien määrän aleneminen on suhteellisen harvinainen löydös koirilla. Se viittaisi vakavaan ja pitkäaikaiseen koko ohutsuolen sairauteen.

Folaattipitoisuuden lasku, kobalamiinin ollessa normaali, viittaa proksimaalisen ohutsuolen häiriöön. Tämä muutos liittyy usein irlanninsetterien vehnäallergia-enteropatiaan.

Mikäli haiman eksokriininen toiminta on normaali, viittaa seerumin kobalamiini-pitoisuuden lasku ja samanaikainen folaatin nousu vahvasti bakteerien ylikasvuun.

Näiden luonteenomaisten muutosten avulla voidaan tunnistaa saksanpaimenkoirien antibiootteihin vastaava enteropatia, johon liittyy bakteerien ylikasvua. Bakteerien ylikasvua esiintyy muillakin roduilla joko primaarisena enteropatiana tai muiden gastrointestinaalisten häiriöiden sekundaarisena komplikaationa.

Bakteerien ylikasvun yleisyyttä ei tarkasti tunneta, mutta tällä hetkellä se todennäköisesti alidiagnostisoidaan useissa tapauksissa. Diagnoosi on vaikea, koska ohutsuolibiopsiassa näkyy vain harvoin muutoksia. Lisäksi bakteriologisen näytteen otto ohutsuolesta on erittäin vaikeaa, aikaa vievää ja kallista. Vaikka kobalamiinin ja folaatin seerumipitoisuuksien muutokset ovat tyypillisiä bakteerien ylikasvulle, voidaan joskus saada myös normaalit tulokset selvästi sairaalta eläimeltä.

Paasto ehdottomasti 12-18 h.

Näyte:      0,5 ml hemolysoitumatonta seerumia.


Kirjallisuus

Williams D.A.: Chronic gastrointestinal problems, Eläinlääkäripäivien luentokokoelma 1991, Suomen Eläinlääkäriliiton julk. Luento pidetty Eläinlääkäripäivillä 1991.

 

blank
blankblank

IDEXX Laboratories Oy Vetlab  -  Peltokatu 16 C - 33100 TAMPERE  - puh: 010 387 4455  -  fax: (03) 2533 609  - vetlab(at)vetlab.fi
© 2014 Vetlab is an IDEXX Laboratories, Inc. company. All rights reserved. - Trival Oy  |  Terms of Use  |  Privacy Policy

blank