Suomeksi   |   Eesti   |   In English

blank

Näytteen Kulku Vetlabissa

Näytepaketit puretaan ja näytteet esikäsitellään aamulla. Tämän jälkeen näytteet jaetaan eri työpisteisiin määritystä varten. Laboratoriovastaukset lähetetään iltapäivällä tulosten valmistuttua faxilla eläinlääkäreille tai eläinlääkäriasemille, joista omistajat voivat tiedustella oman eläimensä vastauksia. Vastaukset voidaan antaa myös eläimen omistajalle, mikäli eläinlääkäri on antanut siihen luvan. Lähetteessä tulee olla merkintä, jos vastaus halutaan puhelimitse. Eläinten kohdalla laboratoriotulosten vertaaminen viitearvoihin vaatii kokemusta ja tietämystä kyseessä olevan eläimen tilasta, joten siksi on hyvä, että vain hoitava eläinlääkäri tulkitsee saadut vastaukset omistajille.

Vetlabissa tehtävät määritykset

Vetlabissa tehdään päivittäin kemian, immunokemian, hematologian ja mikrobiologian määrityksiä. Päivittäin tehtäviin tutkimuksiin kuuluvat myös erilaiset pikatestit. Vetlabissa on käytössä kolme erilaista analysaattoria, joilla määritetään kemian, immunokemian ja hematologian tutkimuksia. Jokaisella analysaattorilla on oma toimintaperiaatteensa, joten vastausten saaminen vie kultakin määritykseltä oman aikansa.

Mikäli näytteestä tehdään määrityksiä eri analysaattoreilla, kerätään kunkin laitteen antamat vastaukset yhteen ja lähetetään faxilla eteenpäin iltapäivällä. Yksittäisten määritysten vastaukset lähetetään heti niiden valmistuttua. Kaikkia määrityksiä ei tehdä päivittäin. Määrityksiä, jotka ovat monivaiheisia, ei kannata tehdä yksittäin, joten näytteitä kerätään isompi määrä tutkimuksen suorittamista varten (allergiatutkimus E-screen ja raudansitomiskyky S-TIBC). Monivaiheisia määrityksiä tehdään kuitenkin keskimäärin kolme kertaa viikossa.

Seeruminäytteitä säilytetään viikko jääkaapissa tutkimuksen jälkeen mahdollisten lisäpyyntöjen varalta. Allergiatutkimuksissa seeruminäytteistä otetaan varaputkeen seerumia säilytystä varten, mikäli näytettä on riittävästi. Varaputkia säilytetään pakastimessa mahdollisia lisätutkimuksia varten. E-screen seulontatesti ei määrittele tarkkaan allergian aiheuttajaa, joten testin ollessa positiivinen usein näytteestä halutaan määrittää tarkempi allergiapaneelitutkimus, jolloin on hyvä, että näytettä on jo varalla Vetlabin pakastimessa. Tällöin näytteen lähettäminen ulkomaille jatkotutkimuksiin sujuu nopeammin.

Mikrobiologian tutkimuksissa vastausten saaminen kestää muutaman päivän. Mikrobiologiset näytteet viljellään kasvatusmaljalle näytteen saavuttua. Maljaa viljellään lämpökaapissa yön yli. Näytteestä voidaan tehdä lisäksi haluttu herkkyysmääritys antibiooteille, jolloin vastausten saamiseen kuluu vielä toinen vuorokausi.

Ulkomaille lähetettävät näytteet

Kaikkia tutkimusvalikoimaan kuuluvia määrityksiä ei tehdä Vetlabissa. Vetlab tuottaa osan tutkimuksista alihankintana, jolloin näytteet lähtetään ulkomaille yhteistyölaboratorioon määritettäväksi. Näytteitä lähetetään ulkomaille määritettäväksi, sillä eri laboratoriot ovat erikoistuneet tiettyihin tutkimuksiin, jolloin asiantuntemus kyseissä laboratoriossa on laadukasta. Ulkomailla tehtäviä määrityksiä ovat esimerkiksi rabies vasta-aineet, T4-v, sieniviljelyt ja linnun sukupuolen määritys. Näytteet lähetetään eteenpäin ulkomaille samana päivänä, kun ne saapuvat Vetlabiin.

Ulkomaille lähetettävien näytteiden vastausten saamiseen kuluu vaihteleva aika. Vastausten saamiseen vaikuttaa myös se, kuinka kauan näytteiden toimitus ulkomaille kestää. Joidenkin vastausten saaminen vie muutaman päivän, kun taas joidenkin vastausten saaminen vie useamman viikon. Yhdysvaltoihin lähetettävillä näytteillä vastausten saaminen vie kahdesta kolmeen viikkoa. Sieniviljelynäytteiden vastausten saamisessa kuluu pisin aika, sillä ennen negatiivista vastausta näytteitä viljellään vähintään kaksi viikkoa. Allercept-jatkotutkimukset lähetetään Tanskaan, josta vastaukset saadaan viikon kuluessa lähetyksestä. Monet laboratoriot ulkomailla tekevät tiettyjä määrityksiä vain muutaman kerran viikossa, joten näytteen saapumisajankohta tutkimusten tekoaikatauluun nähden vaikuttaa myös vastausten valmistumisen nopeuteen. Ulkomaille lähetettyjen näytteiden vastaukset tulevat Vetlabiin faxilla tai sähköpostilla, josta ne toimitetaan edelleen tutkimuksen tilanneelle eläinlääkärille tai eläinlääkäriasemalle heti niiden saavuttua.

Lähde:
Heidi Heikkilä: Preanalytiikka eläinlaboratoriossa, Kissan ja koiran valmisteleminen laboratoriotutkimuksiin sekä näytteiden esikäsittely ja lähetys, Vaihtoehtoiset ammattiopinnot M465E, Marraskuu 2007, Bioanalytiikan koulutusohjelma, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu

blank
blankblank

IDEXX Laboratories Oy Vetlab  -  Peltokatu 16 C - 33100 TAMPERE  - puh: 010 387 4455  -  fax: (03) 2533 609  - vetlab(at)vetlab.fi
© 2014 Vetlab is an IDEXX Laboratories, Inc. company. All rights reserved. - Trival Oy  |  Terms of Use  |  Privacy Policy

blank